5651 Logları ve Saat Damgalı İmzalama Örnekleri  

DİKKAT
ProNex 5651 yasasının istediği kayıtları zaman damgalı oluşturur. Başka sistemlerde bulunan kayıtlarınızın yönetilmesi ve bir başka bir sunucuya aktarılması işlevini de görür. Aktarım için aktarmak istenilen sunucunun ve kayıt çeşidinin seçilmesi yeterli olacaktır.
ProNex kayıtlarınızı belirleyeceğiniz bir Windows ortamına aktararak hem 5651 yasasının gerekliliğini sağlamış, hem de yönetiminizde bulunan ağın güvenilirliğini arttırmış olursunuz. Bu çözüm ProNex işletim sistemi olan ProNex’in standart bir bileşeni olarak sunulmaktadır.

ProNext üzerinde Zaman Damgası ile loglar imzalana bilmektedir ve web tabanlı olarak imza doğrulanabilmektedir.

Sistem üzerindeki tüm web istekleri yasa gereğince kayıt altına alınarak saat damgası ile imzalanmaktadır.

Web istekleri; saat,dakika,saniye, ıp adresi, mac adresi ,gidilen url adresi olarak kayıt altına alınır.

Örnek http log:

Dhcp kayıtları yasanın istediği formatta kayıt altına alınıp yine sistem içerisinde zaman damgası ile imzalanarak saklanmaktadır.


Hotspot kayıtları olarak hangi kullanıcı veya hangi tc kimlikli kişi hangi zamanda hangi mac ve ip adresi login olduğunun kayıtları sistem içinde tutulup zaman damgası ile imzalanmaktadır.

Örnek log kaydı: